ทำธุรกิจ ในช่วงวิกฤต Covid19 crisis
6 แนวทาง ทำธุรกิจยังไงไม่ให้พังในช่วง วิกฤต !
6 แนวทาง ทำธุรกิจยังไงไม่ให้พังในช่วง วิกฤต !

หลายๆท่านคงเจอ วิกฤติไม่น้อยเลยนะครับในปี 2020 นี้ ซึ่งเป็นวิกฤตที่มาจากปัจจัยภายนอกยากต่อการควบคุมด้วย ในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมีวิกฤตมาให้ลุ้นเรื่อยๆ แต่ที่หนักที่สุดก็คือ โรคระบาด Covid-19 วันนี้ นอร์มติง จะแชร์วิธี ทำธุรกิจ ยังไงในช่วงวิกฤต ไม่ให้พัง เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยทั้งหลายครับ!

หัวข้อในบทความ

  • แสดงออกอย่างใจริงใจ
  • Transform to digital
  • เชือมโยงกิจการในเรื่องที่ดี
  • ทำให้ลูกค้ารู้ว่าจะติดต่อเราอย่างไร
  • ทำให้ลูกค้ามั่นใจถึงสัญญาที่ให้ไว้
  • ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ

1. แสดงออกอย่างจริงใจถึงความเห็นอกเห็นใจ 

ในช่วงวิกฤตแบบนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ เราเพียงคนเดียวที่ได้รับผลกระทบ แต่เป็นทุกๆคนที่เจอปัญหาเหมือนกันไม่มากก็น้อยครับ ทำให้ผู้บริโภคเห็นว่าเราเห็นอกเห็นใจและเข้าใจปัญหาของลูกค้าที่เจอ 

กิจการไม่ควรฉวยโอกาสขายของเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ว่าขายของไม่ได้นะครับ แต่ไม่ควรเอาความเดือดร้อนของผู้คนมาเป็นโอกาสของเราโดยไม่สนใจสภาพแวดล้อม เพราะว่า ผู้บริโภคและลูกค้าจะจำเราว่าแบรนด์ของเราเป็นอย่างไร หลังวิกฤตจบไป 

ทำธุรกิจ ในช่วงวิกฤต Covid19 crisis
แสดงความจริงใจให้กับลูกค้าถึงปัญหาที่เขาพบ

2. Transform สู่ ออนไลน์

ปรับกิจการเข้าสู่โลกออนไลน์ สำหรับกิจการที่สามารถทำได้ และทำอย่างรวดเร็วและทันถ่วงที ตัวเลือกในการเข้าถึงลูกค้ามีหลากหลายมากครับในช่วงนี้ เราควรเลือกเข้าสู่แพตฟอร์มที่ลูกค้าเราเลือกใช้อย่างรวดเร็ว อย่างน้อยที่สุดกิจการเราควรมีช่องทางที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้โดยไม่ตกหล่น 

ทำธุรกิจ ในช่วงวิกฤต Covid19 crisis
Transform สู่ ออนไลน์

3.เชื่อมโยงกิจการไปในเรื่องที่ดี

การทำประโยนช์เพื่อสังคม ช่วยเหลือบุคคลรอบข้างหากเรามีกำลัง ในช่วงนี้การ ทำธุรกิจอาจจะต้องโฟกัสที่กำไรสุทธิหรือกำไรขั้นต้นน้อยลง แต่โฟกัสไปในเรื่องของกระแสเงินสด และการทำภาพลักษณ์ให้ดีขึ้นในช่วงนี้ การช่วยเหลือคนรอบข้าง ลูกค้า รวมทั้งสังคมจะมีผลประโยชน์ต่อสังคมและกิจการของเราอย่างมากในอนาคตครับ

เชื่อมโยงกิจการไปในเรื่องที่ดี

4. ทำให้ลูกค้ารู้ว่าจะติดต่อกับกิจการเราอย่างไร

การติดต่อสื่อสารในช่วงนี้หลายกิจการพบความยากลำบากในการพบปะพูดคุยกับลูกค้า แต่การที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าผู้ประกอบการควรนำกิจการเข้าสู่ออนไลน์อย่างรวดเร็วและทันถ่วงที เพื่อที่เราจะต้องสื่อสารกับลูกค้าว่าสถานการณ์ของกิจการของเราเป็นอย่างไร 

เมื่อที่ลูกค้าพบกับปัญหาจะแก้ไขปัญหาจากความช่วยเหลือของเราได้อย่างไร การสื่อสารให้ลูกค้ารับรู้ว่ายังติดต่อสื่อสารกับกิจการของเราได้ในช่วงเวลาใดบ้างเป็นเรื่องที่ตกหล่นไม่ได้ครับ

กิจการอาจจะต้องเปิดช่องทางการสื่อสารพิเศษขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มสายด่วนในการติดต่อแก้ไขปัญหา เปิดช่องทางออนไลน์ในการ ส่งข้อความหากิจการได้ตลอดเวลา และควรตอบสนองลูกค้าให้เร็วครับ

5.ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่างานที่เคยตกลงกันไว้จะไม่ตกหล่น

ก่อนเกิดสถานการณ์วิกฤต กิจกรรมหรือสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าไว้ ในทางที่ดีที่สุดกิจการควรจะทำให้ได้ตามที่ตกลงไว้ แต่ในกรณีที่เราไม่สามารถทำตามนั้นได้เนื่องจากได้รับผลกระทบกับวิกฤต กิจการต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาและเวลาในการจัดส่งงาน 

ไม่ควรทิ้งหายไปโดยไม่บอกกล่าว ทำให้ลูกค้าขาดความเชื่อใจและมั่นใจในกิจการครับ

6.ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการนำเสนอ

รูปแบบในการสื่อสารกับลูกค้าจากเดิมเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปครับ สิ่งที่กิจการควรทำหากส่งพิจารณาถึงสินค้าหรือบริการว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการต่อไปได้ให้เข้ากับสถานการณ์ และเสนอให้ลูกค้าครับ รายได้อาจจะลดลงแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับ

ทำธุรกิจ ในช่วงวิกฤต Covid19 crisis

สุดท้าย ถ้าเราผ่านช่วงวิกฤตไปได้ผู้ประกอบการจะเกิดความภาคภูมิใจในการทำธุรกิจแน่ๆครับ และหากผ่านไปได้ด้วยดีลูกค้าและสังคมจะขอบคุณและชื่นชมในการดำเนินกิจการที่ไม่เห็นแก่ตัวในช่วงที่สังคมเจอวิกฤตครับ!

แหล่งของเนื้อหาและบทความอ้างอิงต่างๆ

MISSION TO THE MOON

https://adespresso.com/