storytelling การเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่อง เป็นเรื่องทีมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจหรือการขายหรือการเจรจารวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน เวลาจะถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้คนอื่นฟัง เราอาจจะมีเฟรมเวิร์กให้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

การเล่าเรื่อง ทำไมถึงสำคัญ

การทำธุรกิจรวมถึงการทำการตลาด เราหลีกเลี่ยงในการขายรวมทั้งการโน้มน้าวไม่ได้ การขายและการตลาดที่ส่งผลดีคือการสร้างให้ตลาดมีความต้องการในสินค้าและบริการของเรา หรือการเพิ่ม Demand ให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา ทำให้ลูกค้าอยากได้สินค้าของเรา หากทำได้เช่นนี้ในตลาด ก็จะส่งผลดีกับกิจการของเรา การเล่าเรื่องจึงเป็นการทำให้ดีมานด์เพิ่มขึ้นและโน้มน้าวตลาดได้อย่างดีที่สุด

เล่าเรื่องแบบมีแบบแผน

เฟรมเวิร์กนั้นมีชื่อว่า PREP โดยเริ่มต้นจากประเด็นสำคัญที่สุด

วันนี้ผมได้เรียบเรียงการเล่าเรื่องอีกวิธีหนึ่งที่มีนักเล่าเรื่องและนักการตลาดใช้วิธีนี้กันมาอย่างยาวนานและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีนั่นก็คือเฟรมเวิร์ก PRER ซึ่งตัวเพอร์ย่อมาจากตัวหนังสือของมัน P,R,E,P โดยเรียงเป็นแบบนี้

  • P-Point ประเด็นหลัก
  • R-Reason เหตุผล
  • E-Example ตัวอย่างให้เห็นภาพ
  • P-Point ข้อสรุป

Point ประเด็นหลัก

ในยุคสมัยที่คนมีสมาธิสั้นลง การเล่าเรื่องจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องบอกให้ได้ว่าแนวความคิดหลักของเรื่องนี้คืออะไร เรากำลังเล่าเรื่องอะไร รวมทั้งประเด็นของเรืื่องนี้อยู่ที่ไหน แล้วจึงเล่าเหตุผลที่สนับสนุนในเวลาต่อมา ในหัวของที่สองก็คือ R-Reason เหตุผล

Reason เหตุผลสนับสนุน

หลังจากได้สื่อสารประเด็นหลักของเรื่องเล่าเรื่องนี้แล้ว เราต้องมีเหตุผลมาสนับสนุนที่เชื่อถือได้ และหากมีการรองรับที่ฟังดูแล้วมีเหตุผลจะทำให้ผู้ฟังคล้อยตามเรื่องเล่าของเรามากยิ่งขึ้น และทำให้การเล่าเรื่องของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ

Example ยกตัวอย่างประกอบ

การยกตัวอย่างในเรื่องเล่าของเรานั้นจะส่งผลลัพธ์ดีมาก ๆ หากตัวอย่างของเรานั้นเชื่อมโยงกับผู้ฟังในส่วนที่มีประสบการณ์ร่วมกัน จะยิ่งจูงในคนที่เราเล่าเรื่องให้ฟังได้อย่างดี ในการยกตัวอย่างควรเลือกตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนเกินไปและควรใช้ภาษาง่าย ๆ ที่แม้แต่เด็กยังฟังรู้เรื่อง

Point กลับมาที่บทสรุป

หลังจากเล่าเรื่องของเราไปหมดแล้ว เราควรขมวดปมอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเราถึงเล่าเรื่องนี้และย้ำอีกครั้งว่าประเด็นนี้มันสำคัญ เพื่อให้ Storytelling ของเรามีความสมบูรณ์มากขึ้น การมาที่บทสรุป เพื่อย้ำว่าประเด็นของเราคืออะไรจะทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องที่เล่าเล่านั่นเอง

การบริหารองค์กรจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ก็ ควรมี 3 องค์ประกอบใหญ่ ๆ คือ

  1. เป้าหมายร่วมกัน
  2. ความต้องการที่จะร่วมมือกัน
  3. การสื่อสาร

หากมีเป้าหมายร่วมกันและความต้องการร่วมกัน แต่ขาดการสื่อสาร ก็ยากที่จะบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้ 

PREP เป็นเฟรมเวิร์กที่ช่วยในการทำงานได้ง่ายมาก แค่ไล่ตามลำดับตามตัวอักษรในการเล่าเรื่องเท่านั้น โดยอันดับแรกเริ่มจาก ประเด็นหลักของเรื่อง จากนั้นก็ยกเหตุผลหรือหลักฐานที่ชัดเจนขึ้นมาประกอบ  แล้วเสริมด้วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วนำทั้งหมดมาสรุปให้เข้าใจง่ายอีก 1 รอบเท่านั้นเองครับ ทีนี้เรื่องราวก็จะง่ายขึ้นมากครับ

MEMO | การโน้มน้าวโดยการเล่าเรื่อง สิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ เหตุผลครับ หากเรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดมันไม่ เมคเซ้น หรือหลักฐานไม่หนักแน่นเพียงพอมันก็ยากที่จะทำให้ใครสักคนเปลี่ยนใจได้ และเราเองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่พูดไปนั้นถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

“ถาม 5 WHY ถามว่า ทำไม ซ้ำ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการตกหล่นทางข้อมูลที่ ซ้ำซ้อน ทำให้เหตุผลเราหนักแน่นไม่เลื่อนลอย ความน่าเชื่อถือของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับ”

storytelling การเล่าเรื่อง
storytelling