sponsor event

การสนับสนุนผู้จัดอีเว้นท์ หรือการเป็น Sponsor เป็นส่วนสำคัญที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ Normthing ที่ปรึกษาการตลาด และที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ นำแนวทางและผลดีของการเป็นผู้สนับสนุนงานอีเว้นท์มาให้ผู้ประกอบการได้อ่านกันครับ

การสนับสนุน Sponsor

ด้านล่างนี้เป็นวิธีที่ธุรกิจสามารถสนับสนุนผู้จัดอีเว้นท์ ซึ่งเป็นตัวอย่างไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการเป็น Sponsor ให้ผู้จัดงานต่าง ๆ และการสนับสนุนผู้จัดงานทำได้ดังตัวอย่างนี้นะครับ

ทำความเข้าใจความต้องการ

ฟังและเข้าใจความต้องการของผู้จัดอีเว้นท์ การทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ กำหนดการ และวัตถุประสงค์ของงานช่วยให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนที่เหมาะสม

การมีการสื่อสารเป็นประจำ

สื่อสารอย่างเป็นระบบกับผู้จัดอีเว้นท์ การสร้างความโปร่งใสในการสื่อสารจะช่วยลดความสับสนและเสริมสร้างความเข้าใจ

การสนับสนุนทางการเงิน

หากเป็นไปได้ การสนับสนุนทางการเงินสามารถช่วยให้ผู้จัดอีเว้นท์ทำงานได้สะดวกมากขึ้นเยอะมาก นอกจากนี้สนับสนุนทางการเงินยังส่งผลดีในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การให้ความช่วยเหลือทางทรัพยากร

ธุรกิจสามารถสนับสนุนด้วยทรัพยากรทางมนุษย์ เช่น การมีทีมงานเพื่อช่วยดูแลงาน หรือการให้คำแนะนำ

การจัดกิจกรรมพัฒนาทีม

การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทีม ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ในทีม

การประชาสัมพันธ์

ธุรกิจสามารถสนับสนุนผู้จัดอีเว้นท์ด้วยการประชาสัมพันธ์ การทำโปรโมชั่นและประชาสัมพันธ์ช่วยเพิ่มความรู้สึกต่อการจัดอีเว้นท์

การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

ธุรกิจสามารถสนับสนุนโดยการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ หรือข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดอีเว้นท์

การให้การตลาดร่วมกัน

ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนทางการตลาด เช่น การโปรโมทในสื่อของตนเองหรือการร่วมลงทุนในการทำการตลาดแก่อีเว้นท์นั้น ๆ ได้อีกด้วย

การสนับสนุนผู้จัดอีเว้นท์ไม่เพียงแค่สร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ที่ดี แต่ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์บวกของธุรกิจและสามารถช่วยในการสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

การร่วมจัดอีเว้นท์การกุศลดีอย่างไร?

การร่วมจัดอีเว้นท์การกุศล (CSR – Corporate Social Responsibility) ช่วยสร้างภาพลักษณ์บวกและส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมจากธุรกิจ. ดังนั้น, นี่คือขั้นตอนที่สามารถใช้ในการร่วมจัดอีเว้นท์การกุศล:

การทำความเข้าใจความต้องการ

ก่อนที่จะร่วมจัดอีเว้นท์การกุศล ควรทำความเข้าใจความต้องการและความสนใจของชุมชนหรือกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์

การวางแผนอีเว้นท์

วางแผนทำอีเว้นท์การกุศลให้มีการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควรเลือกกิจกรรมที่ตรงกับพันธกิจและค่านิยมของธุรกิจ

การประชาสัมพันธ์

ทำการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงอีเว้นท์การกุศลล่วงหน้า การให้ความรู้แก่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารสังคม เว็บไซต์ หรือสื่ออื่น ๆ ช่วยเพิ่มความรับรู้และเสริมสร้างเครือข่ายสังคม

การสร้างประสบการณ์สังคม

การร่วมจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์สังคมบวกสำหรับผู้เข้าร่วม เช่น การอบรม กิจกรรมบำบัด หรือโครงการอื่น ๆ ที่สามารถมีผลประโยชน์ต่อชุมชน

การให้สิ่งของ

การร่วมจัดอีเว้นท์การกุศลที่เน้นการให้สิ่งของหรือบริการให้กับชุมชน เช่น การจัดโครงการสร้างโรงเรียน การบริจาคอุปกรณ์การศึกษา หรือการสนับสนุนโรงพยาบาล.

การให้โปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์

ในกรณีที่ธุรกิจมีความสามารถ การให้โปรโมชั่นหรือสิทธิประโยชน์ต่อลูกค้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีเว้นท์การกุศลสามารถสร้างความนิยมและเพิ่มการเข้าร่วม

การวัดผลและรายงาน

ทำการวัดผลเพื่อประเมินความสำเร็จของอีเว้นท์การกุศล รวบรวมข้อมูลและทำรายงานผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายและการประชาสัมพันธ์

สรุปมาธุรกิจลงทุนในการร่วมจัด Event ดีอย่างไร?

การลงทุนในการร่วมจัดอีเว้นท์เป็นกลยุทธ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมในอีเว้นท์ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ เสริมสร้างความรู้และความสัมพันธ์ โปรโมทและตลาดสินค้า และสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ การร่วมจัดอีเว้นท์ไม่เพียงแค่เสริมสร้างภาพลักษณ์บวกของธุรกิจ, แต่ยังสร้างความสัมพันธ์และความนิยมจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม การวางแผนและการจัดการอีเว้นท์ต้องทำอย่างระมัดระวังเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ดีและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น