ดึงดูดลูกค้าใหม่ social media จัดอีเว้นท์ ที่ปรึกษาการตลาด

ข้อผิดพลาดทางกฎหมายของธุรกิจที่เจอบ่อย | การดำเนินธุรกิจเต็มไปด้วยความเสี่ยง หนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญคือ “ข้อผิดพลาดทางกฎหมาย

บทความนี้ขอนำเสนอ 3 ข้อผิดพลาดทางกฎหมายที่ธุรกิจมักพบเจอ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจของคุณ

“ป้องกันไว้ก่อน แก้ไขทีหลัง ยากกว่าเสมอ”

คำคม

การป้องกันทำไมถึงสำคัญ

การทำธุรกิจโดยไม่เข้าใจกฎหมายอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ เช่น

 • ถูกปรับ
 • ถูกฟ้องร้อง
 • เสียชื่อเสียง
 • เสียหายทางการเงิน

ดังนั้น การเข้าใจกฎหมายและป้องกันข้อผิดพลาดทางกฎหมายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของธุรกิจ

3 ข้อผิดพลาดทางกฎหมายของธุรกิจที่เจอบ่อย

ละเลยการจดทะเบียนธุรกิจ

ละเลยการจดทะเบียนธุรกิจ: การละเลยการจดทะเบียนธุรกิจอาจเป็นการละเมิดกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดและปัญหาต่างๆ เช่น การถูกปรับ หรือถูกฟ้องร้องเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ การไม่จดทะเบียนธุรกิจอาจทำให้ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายได้ เช่น สิทธิในการรับประกันสัญญาหรือความคุ้มครองในกรณีที่เกิดปัญหาทางธุรกิจ

ละเลยการจดทะเบียนธุรกิจ:

หลายธุรกิจเริ่มต้นโดยไม่จดทะเบียน ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหา

 • ถูกปรับ
 • ถูกฟ้องร้อง
 • ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย

ประเภทของการจดทะเบียนธุรกิจ:

 • นิติบุคคล: บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บุคคลธรรมดา

ทำสัญญาโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร

ทำสัญญาโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร: การทำสัญญาโดยไม่มีลายลักษณ์อักษรเป็นข้อผิดพลาดทางกฎหมายที่สำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การข้อพิพาท หรือการไม่สามารถกำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาได้อย่างชัดเจน ดังนั้น สัญญาควรมีรายละเอียดของคู่สัญญา และต้องมีลายเซ็นจากทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย

ทำสัญญาโดยไม่มีลายลักษณ์อักษร:

การทำสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ

 • ป้องกันข้อพิพาท
 • กำหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา

สัญญาควรมี:

 • รายละเอียดของคู่สัญญา
 • เนื้อหาของสัญญา
 • ลายเซ็นของคู่สัญญา

ละเมิดลิขสิทธิ์

ละเมิดลิขสิทธิ์: การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาที่มีความยุ่งเหยิงและสามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งอาจเป็นการละเมิดทั้งในด้านลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดทางการค้า ผลของการละเมิดลิขสิทธิ์อาจเป็นการถูกฟ้องร้อง หรือต้องชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายในกรณีที่การละเมิดลิขสิทธิ์มีลักษณะรุนแรงเป็นอย่างมาก

ละเมิดลิขสิทธิ์:

การละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นได้ง่าย

 • ใช้รูปภาพ วิดีโอ บทเพลง โดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ลอกเลียนแบบสินค้า บริการ ของผู้อื่น

ผลของการละเมิดลิขสิทธิ์:

 • ถูกฟ้องร้อง
 • ต้องชดใช้ค่าเสียหาย
 • ถูกดำเนินคดีอาญา

ดังนั้น ธุรกิจควรระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้ธุรกิจมีการดำเนินงานอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ในกรณีที่ต้องการช่วยเหลือในการจัดเก็บและจัดการเอกสารทางกฎหมายของธุรกิจ แนะนำให้ใช้บริการ Normthing ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการจัดการเอกสารทางกฎหมายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างกรณีศึกษา

ตัวอย่าง 1: ธุรกิจร้านอาหารไม่ได้จดทะเบียน พนักงานได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ลูกค้าฟ้องร้องร้านอาหาร เจ้าของร้านอาหารต้องรับผิดชอบส่วนตัว

ตัวอย่าง 2: ธุรกิจทำสัญญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้าโดย สินค้ามีปัญหา ลูกค้าไม่ยอมรับสินค้า เกิดข้อพิพาท ธุรกิจไม่มีหลักฐาน ว่าสินค้านั้นเสียหาย ณ เวลาใด และขณะส่งสินค้านั้นสมบูรณ์หรือไม่

ตัวอย่าง 3: ธุรกิจใช้รูปภาพจากอินเตอร์เน็ตมาลงบนเว็บไซต์ของตัวเอง ถูกเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องร้อง

แนวทางป้องกัน:

 • ปรึกษาทนายความ
 • ศึกษาข้อมูลกฎหมาย
 • ทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Normthing ยินดีให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ช่วยให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยจากปัญหาทางกฎหมาย

ติดต่อเราวันนี้!

Normthing – เคียงข้างทุกความสำเร็จของคุณ

ข้อมูลอ้างอิง:

หนังสือ:

เว็บไซต์: