อบรม Storytelling จัดอีเวนต์ ทอล์กอีเวนต์ เรียนการเล่าเรื่อง เรียนการพูด

อบรม Storytelling | ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลอย่างไม่หยุดนิ่ง การเล่าเรื่องหรือ Storytelling กลายเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมทักษะการเล่าเรื่องและการเป็น Curators สำหรับการจัด Talk Event จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับบทความนี้ เราจะนำเสนอกรณีศึกษาจาก HiTAP (มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ) ซึ่งได้จัดการอบรมและ Workshop ที่น่าสนใจนี้ขึ้น

ความสำคัญของ Storytelling และการเป็น Curators

Storytelling หรือการเล่าเรื่อง ไม่เพียงแต่เป็นการสื่อสารข้อมูล แต่ยังเป็นศิลปะที่ทำให้เรื่องราวน่าจดจำและมีพลัง สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง การเป็น Curators นั้นเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและจัดสรรเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจให้กับผู้ชม การอบรมทั้งสองทักษะนี้จึงเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีศึกษาจาก HiTAP

HiTAP ได้จัดอบรม Storytelling และ Workshop การเป็น Curators เพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้กับทีมงานและผู้ที่สนใจในองค์กร การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมจัดอีเวนต์ Conference ของตนในรอบถัดไป

เนื้อหาการอบรม

 1. การเล่าเรื่องที่มีประสิทธิภาพ
  • เทคนิคการสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจดจำ
  • การใช้ภาพและเสียงในการเล่าเรื่องเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ
  • วิธีการเชื่อมโยงเรื่องราวกับผู้ฟัง
 2. การเป็น Curators ที่มีประสิทธิภาพ
  • หลักการคัดเลือกเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจ
  • การจัดเรียงเนื้อหาให้มีความต่อเนื่องและน่าสนใจ
  • วิธีการนำเสนอเนื้อหาให้ดึงดูดความสนใจของผู้ชม

ผลลัพธ์จากการอบรม

ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการจัด Talk Event การสื่อสารในองค์กร Storytelling หรือการนำเสนอข้อมูลด้านสุขภาพต่อสาธารณชน การอบรมนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง HiTAP กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของบุคลากร

สรุป อบรม Storytelling และ Curators

การอบรม Storytelling และการเป็น Curators เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ HiTAP ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ในการทำงานด้านสุขภาพและนโยบายอย่างชัดเจน หากองค์กรของคุณต้องการพัฒนาทักษะเหล่านี้ การจัดอบรมเช่นนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญในการเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากร