จัดประชุม-OARR-meeting-ประชุม

จัดประชุม ให้มีประสิทธิภาพด้วย OARR

จัดประชุม เป็นอีกหนึ่งในหน้าที่สำคัญของหัวหน้า หรืองานเลขา รวมทั้งการทำงานในทุก ๆ ฟังก์ชั่นการประชุมเป็นงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้