Line ads platform LAP

Line Ads Platform LAP | ขุมทรัพย์ที่ต้องรีบเรียนรู้

Line Ads Platform หรือ LAP ที่นักการตลาด ดิจิทัลเรียกกันคือ ช่องทางในการลงโฆษณาอีกช่องทางหนึ่ง ผ่าน Social Network ที่สำคัญของประเทศไทย ก็คือ Application Line ซึ่งมีสถิติการใช้งานที่น่าสนใจมาก