AI-ยุคปัจจุบัน-ผลสำรวจผู้บริหารจาก-McKinsey

AI ยุคปัจจุบัน กับการตลาดและธุรกิจ | บทความล่าสุดจากสำรวจทั่วโลกของ McKinsey เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของ AI ยืนยันถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Generative AI (gen AI) ในปีล่าสุด (2023) น้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่เครื่องมือเหล่านี้เปิดตัว

บทสำรวจของ AI ยุคปัจจุบัน

บทสำรวจเพียง 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสำรวจ รายงานว่าองค์กรของพวกเขาใช้ gen AI อย่างเป็นประจำในฟังก์ชันธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

ในขณะที่มีการเติบโตของ AI ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกับความก้าวหน้าเร็ว ๆ นี้ AI ได้เพิ่มศักยภาพจากหัวข้อที่ถูกจำกัดไว้ในก่อนหน้านี้

สำหรับพนักงานด้านเทคโนโลยีในองค์กรไปเป็นจุดสนใจของผู้นำองค์กร: เกือบ 1 ใน 4 ของผู้บริหารองค์กรที่ McKinsey สำรวจรายงานว่า พวกเขาใช้เครื่องมือ gen AI ส่วนตัวในการทำงาน และมากกว่า 1 ใน 4 ของผู้ตอบจากบริษัทที่ใช้ AI รายงานว่า gen AI มีอยู่ในกำหนดการของคณะกรรมการของพวกเขาอยู่แล้ว

นอกจากนี้ 40 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบรายงานว่าองค์กรของพวกเขาจะเพิ่มการลงทุนใน AI โดยรวมเนื่องจากความก้าวหน้าใน gen AI ข้อสรุปในการสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่านี้เป็นช่วงเริ่มต้นในการจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ gen AI โดยยังมีน้อยกว่าครึ่งของผู้ตอบรายงานว่าองค์กรของพวกเขากำลังลดความเสี่ยงแม้ว่าพวกเขาจะพิจารณาว่าความไม่แม่นยำเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

องค์กรที่ได้สัมผัสกับความสามารถของ AI และปรับตัวเป็นเจ้าแรกที่สำรวจศักยภาพของ gen AI และผู้ที่เห็นค่าความสำคัญมากที่สุดจากความสามารถ AI แบบดั้งเดิมเป็นกลุ่มที่เรียกว่าผู้ประสบความสำเร็จในด้าน AI อยู่ ก้าวหน้าแล้วในการนำเครื่องมือ gen AI มาใช้ จุดนี้หมายความว่า คนที่ปรับใช้และเปิดรับเทคโนโลยีตัวใหม่นี้จะประสบความสำเร็จด้าน AI ก้าวหน้าด้วย

ความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันและผลกระทบที่รุนแรงในธุรกิจที่คาดการณ์จาก gen AI มีความสำคัญ และผู้ตอบคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายในการทำงาน พวกเขาคาดการณ์ถึงการลดคนและงานในบางจุดที่ไม่จำเป็นและพยายามในการฝึกให้กับพนักงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปในด้านความสามารถ

แต่ในขณะที่การใช้ gen AI อาจกระตุ้นให้มีการนำเครื่องมือ AI อื่น ๆ มาใช้ แต่เราพบว่ามีน้อยมากในการเพิ่มการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในองค์กร จำนวนขององค์กรที่ใช้เครื่องมือ AI ใด ๆ ยังคงคงที่ตั้งตลอดตั้งแต่ปี 2022 และการนำมาใช้ยังคงตั้งอยู่ในบริเวณจำกัดของฟังก์ชันธุรกิจอย่างมาก

AI-ยุคปัจจุบัน-ผลสำรวจผู้บริหารจาก-McKinsey GEN AI

1. ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่การใช้ AI แพร่หลายไปแล้ว

ข้อมูลจากการสำรวจที่ดำเนินการในเดือนเมษายน 2023 แสดงให้เห็นว่าแม้ Gen AI จะเพิ่งเริ่มต้นเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ การทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและผู้ตอบคาดการณ์ว่าความสามารถใหม่นี้จะเปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจของพวกเขาได้อย่างมาก มีคนใช้ gen AI ทั่วทั้งธุรกิจ: คนในทุกภูมิภาค อุตสาหกรรม และตำแหน่งงานใช้ gen AI ทั้งในงานและนอกงาน 79% ของผู้ตอบรายงานว่าพวกเขาได้รับความรู้สึกเกี่ยวกับ gen AI แม้เล็กน้อยในการทำงานหรือนอกงานและ 22%

รายงานว่าพวกเขาใช้งานเป็นประจำในงานของตนเอง การใช้งานรายงานมีความคล้ายคลึงกันในทุกๆ ระดับตำแหน่ง แต่มีผู้ตอบในภาคเทคโนโลยีและที่อยู่ในทวีปเอเชียเหนือที่ใช้งานมากที่สุด

2. บริษัทชั้นนำ นำหน้า Gen AI อยู่แล้ว

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าบริษัทชั้นนำที่มีผลการดำเนินธุรกิจดีในด้าน AI (AI high performers) นั่นคือ องค์กรที่ผู้ตอบรายนั้นรายงานว่าอย่างน้อย 20 เปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิ (EBIT)

ในปี 2022 เป็นผลมาจากการใช้งาน AI ได้รับประโยชน์อย่างมาก ได้ลงทุนในปัจจุบันในปัจจุบันในการใช้งาน AI ทั้งในด้าน gen AI และความสามารถ AI แบบดั้งเดิม องค์กรเหล่านี้ที่ได้รับประโยชน์มากจาก AI กำลังใช้ gen AI ในฟังก์ชันธุรกิจมากกว่าองค์กรอื่นๆ

โดยเฉพาะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการความเสี่ยงและการจัดการโซ่อุปทาน ในขณะที่มองไปที่ความสามารถ AI ทั้งหมด รวมถึงการใช้ความสามารถการเรียนรู้ของเครื่องแบบดั้งเดิม การอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางด้านระบบ และ chatbots ผู้ประสบความสำเร็จในด้าน AI ก็มีโอกาสมากกว่าผู้อื่นที่จะใช้ AI ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

เช่น การปรับแต่งวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มคุณสมบัติใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ AI เป็นพื้นฐาน องค์กรเหล่านี้ยังใช้ AI มากกว่าองค์กรอื่นในการสร้างโมเดลความเสี่ยงและการใช้งานในด้านทรัพยากรมนุษย์ เช่น การบริหารงานและการออกแบบองค์กรและการสร้างความเรียบร้อยในการบริหารแรงงาน

3. ความต้องการผู้มีความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ AI เปลี่ยนไป

ผลกระทบต่อบุคลากรของ AI คาดว่าจะมีผลกระทบมาก

ในผลการสำรวจล่าสุดของแมคเคนซี่ แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่องค์กรกำลังเติบโตเพื่อสนับสนุนความท้าทายทาง AI ในช่วงปีที่ผ่านมา องค์กรที่ใช้ AI บ่อยที่สุดได้รับความสนใจในการจ้างช่างข้อมูล เช่น ช่างข้อมูล เครื่องจักรเรียนรู้และนักวิทยาการข้อมูล AI

บทบาทที่ผู้ตอบรายงานได้รับการจ้างมากที่สุดในการสำรวจก่อนหน้า แต่ร้อยละน้อยมากของผู้ตอบรายงานการจ้างช่างซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI

บทบาทที่ได้รับการจ้างมากที่สุดในปีที่แล้ว น้อยกว่าในการสำรวจก่อนหน้า (28 เปอร์เซ็นต์ในการสำรวจล่าสุด ลดลงจาก 39 เปอร์เซ็นต์) บทบาทในการพัฒนาคำสั่งรวมกันได้เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากความต้องการในทักษะเหล่านั้นเพิ่มขึ้นพร้อมกับการนำเอา gen AI เข้าร่วม โดยมี 7 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบที่องค์กรของพวกเขาได้นำเสนอการจ้างงานเหล่านั้นในช่วงปีที่ผ่านมา

4. เมื่อทุกฝ่ายจับตาดู Gen AI การนำ AI มาใช้และผลกระทบยังคงมีเสถียรภาพ

ถึงแม้การใช้เครื่องมือ gen AI จะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ข้อมูลการสำรวจไม่แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือใหม่เหล่านี้กำลังเคลื่อนไหวในการนำเอา AI เข้าสู่ระดับทั่วไปขององค์กร จำนวนขององค์กรที่มีการนำ AI เข้ามาทั้งหมดยังคงคงที่ เป็นอย่างน้อยในขณะนี้ โดยมี 55 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบรายงานว่าองค์กรของพวกเขามีการนำ AI เข้ามาใช้งาน น้อยกว่า 1/3 ของผู้ตอบยังคงรายงานว่าองค์กรของพวกเขามีการนำ AI เข้ามาใช้งานในฟังก์ชันธุรกิจมากกว่าหนึ่งอย่าง นั่นหมายถึงการใช้งาน AI ยังคงมีขอบเขตที่ถูกจำกัด ฟังก์ชันที่ผู้ตอบรายงานมากที่สุดในการนำ AI เข้ามาใช้งานยังคงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการและการดำเนินการบริการ เช่นเดียวกับที่เป็นจริงในการสำรวจที่ผ่านมา และโดยรวมเพียง 23 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบรายงานว่าองค์กรของพวกเขามี EBIT ที่น้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ที่มาจากการใช้งาน AI ในปีที่ผ่านมา นั่นหมายความว่ายังมีพื้นที่มากในการเพิ่มค่าให้กับองค์กรอย่างมาก

สรุปผลการสำรวจใน AI ยุคปัจจุบัน

บทความนี้ Normthing ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ และจัดอีเว้นท์ รวมทั้งที่ปรึกษาการตลาด ได้หยิบผลสำรวจจาก McKinsey ส่วนหนึ่งมานำเสนอ ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับการใช้งานและการนำเข้าสู่ใช้งานของเครื่องมือ AI แบบสร้างสรรค์ (gen AI) และการนำ AI ทั่วไปขององค์กรในปัจจุบัน ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าการใช้งาน gen AI มีการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว (อ่านฉบับเต็ม)

โดยมีผู้ตอบส่วนใหญ่รายงานว่าพวกเขาได้รับการรับรู้เกี่ยวกับ gen AI และใช้งานมันในงานของตนเองอย่างสม่ำเสมอ องค์กรที่ได้รับผลกระทบใหญ่จากการใช้งาน AI ทั่วไปได้นำเข้าใช้ gen AI ในฟังก์ชันธุรกิจมากกว่า

นอกจากนี้ ผู้ตอบยังรายงานถึงการเปลี่ยนแปลงในบทบาทที่องค์กรกำลังเติบโตเพื่อสนับสนุนความท้าทายทาง AI โดยการจ้างช่างข้อมูลและนักวิทยาการข้อมูล AI ส่วนเสียงกลุ่มบริษัทชั้นนำระบุว่า gen AI มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และในการจัดการความเสี่ยงและการบริหารจัดการซัพพลายเชน

แม้การใช้งาน gen AI จะเพิ่มการนำเข้าใช้งานของเครื่องมือ AI ทั่วไปอื่น ๆ แต่ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงทั่วไปในการนำ AI เข้ามาใช้งานในองค์กร โดยผู้ตอบยังรายงานว่าการนำ AI มาใช้งานแบบอุดมไปด้วยความสำเร็จยังคงคงที่เดิมในขณะนี้ ซึ่งยังแสดงให้เห็นว่ายังมีการปรับปรุงและการใช้ประโยชน์ในระดับที่มากกว่าได้สูงสุดอีกมาก