อีเว้นท์แบบยั่งยืน จัดอีเว้นท์ ที่ปรึกษาการตลาด

การจัดงาน อีเว้นท์แบบยั่งยืน เป็นแนวทางที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น และสร้างประโยชน์ต่อชุมชน

เราเชื่อในการจัดงานอีเวนต์แบบยั่งยืนที่สามารถมีผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลพิษและสร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากร ทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนในระยะยาว

เทคนิค 5 ประการในการจัดงาน อีเว้นท์แบบยั่งยืน

1. เลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสม

การเลือกสถานที่จัดงานที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม เพื่อให้งานอีเวนต์เป็นไปอย่างยั่งยืน หลักการที่ควรพิจารณาได้แก่:

การเข้าถึงที่ตั้ง: เลือกสถานที่ที่สะดวกต่อการเดินทางโดยไม่ต้องใช้รถส่วนตัวมากนัก โดยมีการให้บริการขนส่งสาธารณะใกล้เคียงหรือมีที่จอดรถสาธารณะให้เพียงพอสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

ระบบจัดการพลังงานและน้ำ: เลือกสถานที่ที่มีการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงานและน้ำ และการใช้พลังงานทดแทนเมื่อเป็นไปได้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม: เลือกสถานที่ที่มีนโยบายที่เชื่อถือได้ในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้พลาสติกและการส่งเสริมการรีไซเคิลของวัสดุ การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ และการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยรวมมุ่งหวังเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระหว่างการจัดงานอีเวนต์

2. จัดการวัสดุและทรัพยากรอย่างชาญฉลาด

การจัดการวัสดุและทรัพยากรในงานอีเวนต์เป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างงานที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือบางแนวทางที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการวัสดุและทรัพยากรอย่างชาญฉลาด:

เลือกใช้วัสดุรีไซเคิลและย่อยสลายได้: การเลือกใช้วัสดุที่มีระดับการรีไซเคิลสูงและสามารถย่อยสลายได้เมื่อไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้นการเลือกใช้วัสดุที่มีกำลังใจในการรีไซเคิลและการเพิ่มพูนขยะที่หายไปได้จะช่วยลดการใช้วัสดุใหม่และลดปริมาณขยะที่สร้างขึ้น

ลดการใช้พลาสติกและโฟม: พลาสติกและโฟมเป็นวัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาก การลดการใช้พลาสติกและโฟมโดยการเลือกใช้วัสดุทดแทนที่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การใช้ถ้วยกระดาษแทนถ้วยพลาสติก หรือการใช้วัสดุที่มีการบำบัดที่ดีกว่า

นำอาหารเหลือไปบริจาค: ในงานที่มีการเสิร์ฟอาหาร การนำอาหารที่เหลือไปบริจาคแก่องค์กรหรือโครงการที่มีความจำเป็นจะช่วยลดการสูญเสียอาหารและลดการผลิตขยะอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเอื้อเฟื้อต่อชุมชนในระยะยาว

การจัดการวัสดุและทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนี้เป็นการทำงานที่สำคัญในการสร้างงานอีเวนต์ที่มีความยั่งยืนและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพสูงสุดจะช่วยให้งานอีเวนต์มีผลสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยไม่เสียความสวยงามและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

3.ส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืน

การสนับสนุนการใช้รถสาธารณะ จักรยาน หรือการเดิน: การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะเป็นวิธีที่มีผลเชื่อมโยงกับการลดปริมาณรถส่วนตัวที่จะเข้าใช้งานอีเวนต์ นอกจากนี้การสนับสนุนการใช้จักรยานหรือการเดินย่อมช่วยลดการปล่อยก๊าซเสียในอากาศและการลดการใช้พลังงาน

การเสนอตัวเลือกการเดินทางร่วม (carpooling): การเสนอตัวเลือกการเดินทางร่วมหรือการใช้รถร่วมกันสามารถช่วยลดปริมาณรถที่ใช้ในงานอีเวนต์ได้ ซึ่งจะลดการปล่อยก๊าซเสียและการใช้พลังงานในการขนส่ง

การชดเชยคาร์บอนฟุตพรินต์จากการเดินทาง: การนำเสนอการชดเชยคาร์บอนฟุตพรินต์จากการเดินทางเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มการยอมรับและการสนับสนุนในการเดินทางที่ยั่งยืน การชดเชยคาร์บอนฟุตพรินต์นั้นสามารถทำได้โดยการลงทุนในโครงการการปลูกป่า โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน หรือโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้มีผลลัพธ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืนเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานมีมุมมองที่มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเดินทาง นอกจากนี้ยังสร้างชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวม การส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืนยังสร้างความรับผิดชอบที่มั่นคงต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดงานอีเวนต์

4. สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น

จ้างงานพนักงานจากท้องถิ่น: การสนับสนุนการจ้างงานพนักงานจากท้องถิ่นช่วยส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการงานและเสริมสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ การสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นให้มีโอกาสในการเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไป

ซื้อสินค้าและบริการจากท้องถิ่น: การสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจท้องถิ่นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่โดยตรง โดยเมื่อซื้อสินค้าและบริการจากท้องถิ่นจะช่วยส่งเสริมการเติบโตและสร้างอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น

โปรโมตธุรกิจท้องถิ่น: การโปรโมตธุรกิจท้องถิ่นสามารถทำได้ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมโปรโมทที่เชื่อมโยงกับธุรกิจท้องถิ่น หรือการสนับสนุนกิจกรรมสังคมในชุมชน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความนิยมของธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว

5. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น: การร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น เช่น องค์กรการกุศล สมาคมชุมชน หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ เพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสังคมและพัฒนาชุมชน

สนับสนุนโครงการในท้องถิ่น: การสนับสนุนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น โครงการสุขภาพ โครงการศึกษา หรือโครงการสิ่งแวดล้อม โดยการเป็นผู้สนับสนุนทั้งทางการเงินและการให้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ

เสนอกิจกรรมอาสาสมัคร: การเสนอกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชน เช่น การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมกีฬา หรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นการสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่น และเสนอโอกาสให้แก่ชุมชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

กรณีศึกษา อีเว้นท์แบบยั่งยืน

Glastonbury

เทศกาลดนตรี Glastonbury เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของงานอีเวนต์แบบยั่งยืนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยเฉพาะในด้านการลดขยะที่สร้างขึ้นในงาน นี่คือวิธีที่ Glastonbury ใช้ในการจัดงานแบบ Zero Waste:

  1. การลดการใช้พลาสติก: Glastonbury มุ่งเน้นในการลดการใช้พลาสติกในงานอีเวนต์โดยการเปิดใช้ซิงเกิ้ลยูสำหรับน้ำดื่มและเครื่องดื่มอื่น ๆ แทนขวดพลาสติก และใช้ถ้วยกระดาษและหลอดหลอดกระดาษแทนของพลาสติก
  2. การส่งเสริมการรีไซเคิล: ส่วนใหญ่ของวัสดุที่ใช้ในงานเป็นวัสดุรีไซเคิลหรือสามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถ้วยกระดาษและกระดาษที่สามารถหมุนเป็นปุ๊กปิ๊กได้
  3. การจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ: Glastonbury มีระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพโดยใช้การแยกขยะและการรีไซเคิล นอกจากนี้ยังมีการใช้ทีมอาสาสมัครเพื่อช่วยรวบรวมขยะและส่งไปประมวลผลให้กับวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้
  4. การส่งเสริมการเดินทางที่ยั่งยืน: Glastonbury ส่งเสริมการใช้รถไฟและการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อลดการใช้รถส่วนตัวและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  5. การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน: Glastonbury มีการสนับสนุนและส่งเสริมโครงการท้องถิ่นและธุรกิจท้องถิ่น โดยการสนับสนุนศิลปินท้องถิ่นและการจัดหาสินค้าและบริการจากธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ Glastonbury เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการจัดงานอีเวนต์แบบยั่งยืนที่เน้นการลดปริมาณขยะ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือในชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างงานอีเวนต์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโดยไม่ลดคุณภาพและความสนุกสนานของงาน

TEDxBangKhunThian

งาน TEDxBangKhunThian เป็นตัวอย่างอีกหนึ่งงานอีเวนต์ที่มุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการชดเชยคาร์บอนฟุตพรินต์จากการเดินทางของผู้เข้าร่วมงานเป็นหนึ่งในวิธีการที่งานนี้ใช้ในการจัดการทรัพยากรและลดการกระทำที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือวิธีที่งาน TEDxBangKhunThian ใช้ในการชดเชยคาร์บอนฟุตพรินต์จากการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน:

  1. การสนับสนุนการเดินทางแบบยั่งยืน: TEDxBangKhunThian สนับสนุนและส่งเสริมการใช้รถไฟและการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อลดการใช้รถส่วนตัวและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขับขี่รถ
  2. การติดตามและบำรุงรักษาพื้นที่ต้นไม้: TEDxBangKhunThian มุ่งเน้นในการติดตามและบำรุงรักษาพื้นที่ต้นไม้และสวนสาธารณะในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ
  3. การส่งเสริมการใช้รถปั่น: TEDxBangKhunThian ส่งเสริมการใช้รถจักรยานเป็นทางเลือกในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อลดการใช้พลังงานและปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการขับขี่รถ
  4. การสร้างมุมมองที่ยั่งยืน: TEDxBangKhunThian มุ่งเน้นในการเสนอแนวคิดและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและยังสร้างความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการใช้วิธีการชดเชยคาร์บอนฟุตพรินต์จากการเดินทางของผู้เข้าร่วมงาน TEDxBangKhunThian นั้นช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานอีเวนต์แบบยั่งยืนในประเทศไทย

สรุป อีเว้นท์แบบยั่งยืน

การจัดงานอีเวนต์แบบยั่งยืนไม่เพียงแค่เป็นการกระทำที่ผู้คนสามารถร่วมกันทำได้ แต่ยังมีผลกระทบบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยงานอีเวนต์แบบนี้มักมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิล การลดการใช้พลาสติก และการสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม

โดยคุณสามารถเข้ามาปรึกษากับ Normthing ที่ปรึกษาการตลาด การจัดอีเว้นท์ และเป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจให้คุณ และเรายังคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเป็นปัจจัยสำคัญอีกด้วย

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

1. คู่มือการจัดงานอย่างยั่งยืน: https://www.micecapabilities.com/mice/uploads/attachments/Thailand_Sustainable_Events_Guide_(TH).pdf

คู่มือนี้จัดทำโดย สมาคมส่งเสริมธุรกิจการประชุมและนิทรรศการไทย (TCEB) รวบรวมแนวทางการจัดงานอีเวนต์แบบยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ