ครบรอบ 12 ปีของโรงพยาบาล

งาน Curate Talk เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ศิริราชปิยมหาการุณย์ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ Normthing ได้เป็นอย่างดี ที่ต้องการจะเปลี่ยนเรื่องยาก ๆ เป็นเรื่องปกติ "New things is a NORMTHING!"
Client
Category:
Date:
Share:

Curate Talk สไตล์ TEDx Event คือ โจทย์ที่เราได้รับมาบ่อย ๆ ซึ่งตรงกับค่านิยมของ Normthing ที่เชื่อในการเปลี่ยนเรื่องใหม่ให้เป็นเรื่องปกติ ผ่านการออกแบบและสื่อสารที่เข้าใจง่าย ดึงดูดใจ และสร้างการมีส่วนร่วม

งาน Curate Talk เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ศิริราชปิยมหาการุณย์ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดของ Normthing ได้เป็นอย่างดี ที่ต้องการจะเปลี่ยนเรื่องยาก ๆ เป็นเรื่องปกติ “New things is a NORMTHING!”

Curate Talk

ความท้าทาย:

 • ถ่ายทอดเนื้อหาทางการแพทย์ที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
 • ดึงดูดความสนใจของผู้ชมหลากหลายกลุ่ม
 • สร้างการมีส่วนร่วมและจดจำ
 • ช่วงเวลาที่จะได้พบเจอผู้เชียวชาญแต่ละท่าน

วิธีการ:

 • สืบหาแก่นของเรื่อง:
  • สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่านจากโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาการุณย์
  • กลั่นกรองประเด็นสำคัญ นำเสนอเนื้อหาที่ตรงใจผู้ฟัง
 • ออกแบบเนื้อหาให้สนุกและย่อยง่าย:
  • ผสมผสานรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย
  • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
  • แทรกอารมณ์ขันและเรื่องราวที่น่าสนใจ
 • สร้างการมีส่วนร่วม

การร่วมมือ ในการ Curate Talk ร่วมกับศิริราชปิยมหาการุณย์

 • แบรนด์และนอร์มธิงผสมผสานระหว่างทีมอย่างลงตัว

บทสรุป:

Curate Talk ครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ Normthing ในการ “เปลี่ยนเรื่องใหม่ให้เป็นเรื่องปกติ” ผ่านการออกแบบและสื่อสารที่เข้าใจง่าย ดึงดูดใจ และสร้างการมีส่วนร่วม

Normthing มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนเรื่องใหม่ให้เป็นเรื่องปกติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่ใช่แค่สวยงาม แต่ยังสร้าง impact

ติดต่อ Normthing:

Contacts

ติดต่อ ศิริราชปิยมหาการุณย์:

https://www.siphhospital.com/