photo of people gathering in room

จัดงานแถลงข่าว (Press Conference) สำหรับธุรกิจเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของคุณแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนทั่วไป ดังนั้น คุณอาจต้องการจัดงานแถลงข่าวเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ทางธุรกิจและการตลาด วันนี้ Normthing ที่ปรึกษาการตลาด และจัดอีเว้นท์ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจจะมาเล่าถึงการจัดงานแถลงข่าวอย่างไรให้ได้ใจสื่อ

ประโยชน์ของการ จัดงานแถลงข่าว มีอะไรบ้าง

มีหลายองค์กรที่ใช้วิธีการจัดงานแถลงข่าว Press Con ในประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารแบรนด์ของตนเอง ซึ่งจะมีวิธีที่เวิร์กและไม่เวิร์ก

 1. ประกาศเกี่ยวกับความสำคัญของเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ: เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การเซ็นสัญญาหรือความร่วมมือทางธุรกิจ การเปิดตัวโครงการหรือกิจกรรมสังคมบำบัดที่ธุรกิจมีส่วนร่วม
 2. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จและความก้าวหน้าของธุรกิจ: เช่น การประชุมผลการดำเนินงานประจำไตรมาส การเผยแพร่ผลการวิจัยหรือพฤติกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจ
 3. เผยแพร่นโยบายหรือข้อความเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม: เช่น การเผยแพร่กลยุทธ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน หรือการรับฟังความคิดเห็นจากสังคม
 4. การประชาสัมพันธ์เหตุการณ์หรือกิจกรรมที่มีการสนับสนุนหรือจัดโดยธุรกิจ: เช่น การสนับสนุนกิจกรรมกับชุมชนท้องถิ่น การรณรงค์เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือการสนับสนุนกิจกรรมการกุศล
 5. การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการรับมือกับวิกฤต: เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน การแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินการเมื่อเกิดปัญหาทางธุรกิจ
 6. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาดหรือยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ: เช่น การเผยแพร่แผนการตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการ ยุทธศาสตร์การตลาดใหม่ หรือการวางแผนการสรรหาบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตลาด
 7. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในองค์กร: เช่น การปรับโครงสร้างหรือกำหนดการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจ
 8. การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรม: เช่น การอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของธุรกิจในอุตสาหกรรมนั้นๆ การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือการอธิบายแนวโน้มของอุตสาหกรรมที่มีผลต่อธุรกิจของคุณ
 9. การให้ข้อมูลทางการเงิน: เช่น การเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางการเงิน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนหรือเงินทุน หรือการอธิบายเกี่ยวกับยอดขายหรือกำไรของธุรกิจ
 10. การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการนวัตกรรมใหม่: เช่น การอธิบายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต หรือการอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่าง

การเลือกเรื่องและข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับงานแถลงข่าวขึ้นอยู่กับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจของคุณ โดยควรให้ความสำคัญกับการสร้างข่าวที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับสื่อและผู้สนใจทั่วไปที่เห็นข่าวนั้นๆ และอาจช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของคุณด้วย

จัดงานแถลงข่าว TEDx ในภาพร่วมกับ MD บริษัท บ๊อช ประเทศไทยและลาว
จัดงานแถลงข่าว TEDx ในภาพร่วมกับ MD บริษัท บ๊อช ประเทศไทยและลาว

จัดอย่างไรสื่อถึงจะช่วยเราในการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์กับสื่อมีความสำคัญมากในการสร้างความติดตามและความเข้าใจจากประชาชนต่อธุรกิจของคุณ ดังนั้น นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อเตรียมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นการ จัดงานแถลงข่าว ที่ได้ใจสื่อ

 1. ใส่ใจ จดจำ ให้เกียรติสื่อแต่ละเจ้า: เมื่อคุณติดต่อสื่อมวลชน จำไว้ว่าแต่ละสื่อมีแนวโน้มและการดำเนินการที่แตกต่างกัน คุณควรทำการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อนั้นๆ เช่น รูปแบบข่าวที่พิมพ์ สไตล์การเขียนข่าว และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณสามารถปรับการสื่อสารของคุณให้เข้ากับสื่อแต่ละรูปแบบได้อย่างเหมาะสม
 2. ทำการบ้านเกี่ยวกับสื่อแต่ละเจ้า: ศึกษาแนวโน้มข่าวและสไตล์การเขียนของสื่อแต่ละราย เข้าใจความต้องการและความสนใจของพวกเขา เช่น สื่อออนไลน์อาจมีแนวโน้มการเขียนแบบสั้นกระชับและมีภาพประกอบเยอะ ในขณะที่สื่อพิมพ์อาจมีการเขียนที่ละเอียดมากขึ้น การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับสื่อแต่ละรายจะช่วยให้คุณสามารถปรับการสื่อสารของคุณให้เหมาะสมกับแต่ละสื่อได้
 3. กลุ่มผู้อ่านสื่อ กับเนื้อหาของงานเกี่ยวกันหรือไม่: ทำการวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณและกลุ่มผู้อ่านของสื่อนั้นมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ หากมีความสอดคล้อง จะช่วยให้งานประชาสัมพันธ์ของคุณมีผลสำเร็จมากขึ้น
 4. ทำ Media Kit ให้สื่อ: สร้างชุดข้อมูลสื่อ (Media Kit) ที่มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ เช่น ประวัติของบริษัท ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณ ข้อมูลทางการเงิน และภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเนื้อหาของงานแถลงข่าว โดยเตรียมไฟล์นี้ให้สื่อมวลชนเพื่อช่วยให้พวกเขาสร้างข่าวได้อย่างง่ายดายและถูกต้อง
 5. สื่อสารกับสื่อโดยสม่ำเสมอ: สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อโดยการติดต่อสื่อและบุคคลสำคัญในสื่อนั้นๆ อย่าลืมให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย เมื่อสื่อมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ พวกเขามักจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะแบ่งปันหรือรายงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณได้ในอนาคต

สรุปงานแถลงข่าว

Press Conference แถลงข่าวเกี่ยวกับธุรกิจนั้น บทความนี้เน้นไปที่การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างธุรกิจกับสื่อมวลชนเพื่อให้สามารถสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจจากประชาชนต่อธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

หากคุณกำลังมองหาบริการที่จะช่วยให้งานแถลงข่าวของคุณก้าวไปสู่ระดับถัด ทีมงานของเราที่ Normthing พร้อมให้บริการด้านการจัดการและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับธุรกิจของคุณ!

ทำไมคุณควรเลือก Normthing:

 • ความเชี่ยวชาญ: ทีมงานมืออาชีพของเรามีประสบการณ์ในการจัดงานแถลงข่าวที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
 • การปรับแต่ง: เราให้บริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ
 • ผลลัพธ์ที่มั่นคง: มั่นใจได้ว่างานแถลงข่าวของคุณจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และมีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ

ติดต่อเราวันนี้! เพื่อ Press Conference ของคุณ

เพื่อเริ่มต้นการวางแผนและสร้างประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในงานแถลงข่าวของคุณ โปรดติดต่อทีมงานของเราที่ Normthing ได้ทันที! เราพร้อมที่จะช่วยทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง!