various desserts on a table covered with baby blue cover

จัดงานอีเว้นท์ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้แบรนด์บรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้หลายประการ เช่น สร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า กระตุ้นยอดขาย เก็บข้อมูลลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า บริษัทจัดอีเว้นท์ Normthing จะมาบอกว่า งานอีเว้นท์ คือ อะไร

งานอีเว้นท์ คือ

งานอีเว้นท์ (Event) หมายถึง กิจกรรม หรือกลุ่มของเหตุการณ์ที่มีคุณลักษณะสำคัญ น่าจดจำ และถูกสร้างขึ้นอย่างเจาะจงเพื่อหวังผลเฉพาะอย่างในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมพิเศษ หรืออีเวนท์ที่จัดขึ้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดและวางแผนมาอย่างดี และมีขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

องค์ประกอบสำคัญของงานอีเวนท์

 • วัตถุประสงค์: เป็นสิ่งแรกที่ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องการจัดงานเพื่ออะไร
 • กลุ่มเป้าหมาย: ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร สนใจอะไร และชอบอะไร
 • รูปแบบงาน: เลือกรูปแบบงานให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย
 • สถานที่: เลือกสถานที่ให้เหมาะสมกับรูปแบบงานและจำนวนผู้เข้าร่วม
 • งบประมาณ: วางแผนงบประมาณให้เหมาะสมกับขนาดและรูปแบบงาน
 • การโปรโมท: โปรโมทงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 • การจัดการ: บริหารจัดการงานให้ราบรื่น

การจัดอีเวนต์สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ

1. สร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness)

การจัดงานอีเว้นท์เป็นการเปิดโอกาสให้แบรนด์ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทำให้ผู้คนรู้จักแบรนด์มากขึ้น โดยเฉพาะงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดตัวสินค้าใหม่ หรือเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship)

การจัดงานอีเว้นท์ เป็นการสร้างโอกาสให้แบรนด์ได้โต้ตอบกับลูกค้าโดยตรง ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความภักดีต่อแบรนด์

3. กระตุ้นยอดขาย (Sales)

การจัดงานอีเว้นท์ สามารถกระตุ้นยอดขายได้หลายวิธี เช่น การนำเสนอสินค้าใหม่ การจัดโปรโมชั่นพิเศษ หรือการให้ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

4. เก็บข้อมูลลูกค้า (Customer Data)

การจัดงานอีเว้นท์ สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ฯลฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำการตลาดต่อไป

5. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)

การจัดงานอีเว้นท์ ที่สนุกสนาน น่าสนใจ และสร้างประสบการณ์ที่ดี จะทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ และบอกต่อผู้อื่น

ตัวอย่างประเภทของงานอีเว้นท์

 • งานเปิดตัวสินค้า
 • งานสัมมนา
 • งานเวิร์คช็อป
 • งานแฟร์
 • งานฉลองครบรอบ
 • งานคอนเสิร์ต
 • งานกีฬา
 • จัดอีเว้นท์แบบ TED Talk

การเลือก บริษัทรับจัดงานอีเว้นท์ ควรดูอย่างไร

การเลือก บริษัทรับจัดงานอีเว้นท์ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะส่งผลต่อความสำเร็จของงานอีเว้นท์ของคุณ ต่อไปนี้คือ 5 ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจเลือก บริษัทจัดอีเว้นท์

1. ประสบการณ์และผลงาน

 • ตรวจสอบว่าบริษัทจัดอีเว้นท์มีประสบการณ์ในการจัดงานประเภทไหนมาก่อน
 • ขอดูผลงานที่ผ่านมาของบริษัท
 • พูดคุยกับลูกค้าเก่าของบริษัทเพื่อสอบถามความพึงพอใจ

2. ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจ

 • ตรวจสอบว่าบริษัทจัดอีเว้นท์มีความเชี่ยวชาญในประเภทงานอีเว้นท์ที่คุณต้องการจัดหรือไม่
 • พูดคุยกับทีมงานของบริษัทเพื่อดูว่าพวกเขาเข้าใจวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ

3. บริการและราคา

 • เปรียบเทียบบริการที่บริษัทจัดอีเว้นท์เสนอ
 • เปรียบเทียบราคาของบริษัทจัดอีเว้นท์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาที่เสนอรวมถึงบริการทั้งหมดที่คุณต้องการ

4. ทีมงาน

 • พบปะกับทีมงานของบริษัทจัดอีเว้นท์
 • ตรวจสอบว่าทีมงานมีประสบการณ์และความสามารถเพียงพอ
 • ตรวจสอบว่าทีมงานสามารถสื่อสารกับคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. สัญญาและข้อตกลง

 • ตรวจสอบสัญญาจ้างอย่างละเอียดก่อนเซ็น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาระบุรายละเอียดทั้งหมดของงานอีเว้นท์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญญาระบุวิธีการชำระเงิน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ควรพิจารณา เช่น:

 • สถานที่ตั้งของบริษัทจัดอีเว้นท์
 • ชื่อเสียงของบริษัทจัดอีเว้นท์
 • เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่บริษัทจัดอีเว้นท์มี

การเลือกบริษัทจัดอีเว้นท์ควรพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ควรเลือกบริษัทเพียงเพราะราคาถูก ควรเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ บริการที่ดี และราคาที่เหมาะสม

Normthing บริษัทจัดอีเว้นท์ ที่เข้าใจคุณ

เบื่อไหมกับงานอีเว้นท์ที่จำเจ น่าเบื่อ และไม่ตรงใจ? Normthing เข้าใจปัญหาของคุณ เราคือบริษัทจัดอีเว้นท์ที่ไม่เหมือนใคร และยังเป็นที่ปรึกษาการตลาด และ ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานอีเว้นท์ที่พิเศษสุด ตรงใจทุกความต้องการ

ทำไมต้องเลือก Normthing?

 • เข้าใจคุณ: เราใส่ใจ รับฟังความต้องการของคุณอย่างละเอียด
 • สร้างสรรค์: ทีมงานของเรามีไอเดียบรรเจิด พร้อมเนรมิตงานอีเว้นท์ที่ไม่เหมือนใคร
 • มืออาชีพ: ทีมงานมากประสบการณ์ ดูแลงาน ของคุณอย่างประณีต
 • ตรงต่อเวลา: เราให้ความสำคัญกับเวลา งานของคุณจะเสร็จตรงเวลา แน่นอน
 • คุ้มค่า: เราเสนอราคาที่เหมาะสม ให้คุณได้งานอีเว้นท์ที่มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ ตามงบประมาณที่คุณวางไว้

Normthing :

 • งานอีเว้นท์ที่ตรงใจ: ไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้า งานสัมมนา งานปาร์ตี้ งานแต่งงาน หรืออื่นๆ เราพร้อมเนรมิต งานอีเว้นท์ในฝัน ของคุณให้เป็นจริง
 • บริการครบวงจร: เราดูแล ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ทีมงาน ไปจนถึงการดำเนินงาน และเก็บงาน คุณไม่ต้องกังวล อะไร
 • ประสบการณ์: เรามีประสบการณ์ จัดงานอีเว้นท์มาหลากหลายประเภท มั่นใจได้ว่างานของคุณจะประสบความสำเร็จ

การจัดงานอีเว้นท์ ยุคนี้อย่างไรให้ได้ใจผู้คน

การจัดงานอีเวนต์ในยุคปัจจุบันมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงหลายอย่าง เพื่อดึงดูดผู้คนให้เข้ามาร่วมงานและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพวกเขา ต่อไปนี้คือ 5 แนวทางสำคัญที่จะช่วยให้คุณจัดงานอีเวนต์ที่ได้ใจผู้คน:

1. เข้าใจกลุ่มเป้าหมาย: สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของคุณว่าพวกเขาเป็นใคร สนใจอะไร และชอบอะไร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างละเอียด ช่วยให้คุณออกแบบงานอีเวนต์ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของพวกเขา

2. เลือกธีมและรูปแบบงานที่โดดเด่น: เลือกธีมงานที่น่าสนใจและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ออกแบบรูปแบบงานให้มีความแปลกใหม่ ทันสมัย และดึงดูดสายตา

3. ผสมผสานรูปแบบงานออนไลน์และออฟไลน์: ในยุคดิจิทัล การผสมผสานรูปแบบงานออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ช่วยให้เข้าถึงผู้คนได้กว้างขวางมากขึ้น คุณสามารถจัดงานอีเวนต์แบบออนไซต์ ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดสดออนไลน์ หรือจัดงานอีเวนต์เสมือนจริง (Virtual Event)

4. เน้นประสบการณ์และความมีส่วนร่วม: ผู้คนต้องการมากกว่าแค่การฟังบรรยาย พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ในงานอีเวนต์ของคุณ ออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทาย และสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้เข้าร่วมงาน

5. โปรโมทงานอีเวนต์อย่างมีประสิทธิภาพ: โปรโมทงานอีเวนต์ของคุณผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

เทรนด์การจัดงานอีเวนต์ในปี 2024

 • งานอีเวนต์แบบผสมผสาน (Hybrid Events): การผสมผสานรูปแบบงานออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน จะยังคงเป็นเทรนด์หลักในปี 2024
 • งานอีเวนต์แบบเฉพาะบุคคล (Personalized Events): ผู้คนต้องการประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของตัวเอง การใช้เทคโนโลยีช่วยให้คุณสามารถ personalize งานอีเวนต์ให้ตรงกับความสนใจของผู้เข้าร่วมงานแต่ละคน
 • งานอีเวนต์ที่เน้นความยั่งยืน (Sustainable Events): ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจัดงานอีเวนต์ที่เน้นความยั่งยืน จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของคุณ
 • งานอีเวนต์ที่ใช้เทคโนโลยี (Tech-driven Events): เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AR, VR และ AI จะถูกนำมาใช้มากขึ้นในการจัดงานอีเวนต์

Reference: 4 เทรนด์การจัดอีเวนต์ ที่น่าจับตามองในปี 2024

ตัวอย่างงานอีเวนต์ที่ประสบความสำเร็จ

 • จัดอีเว้นท์แบบงาน TED Talks: งานเสวนาที่นำเสนอเรื่องราว inspiring จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา
 • งาน Coachella: เทศกาลดนตรีที่โด่งดังจากรูปแบบงานที่เต็มไปด้วยสีสันและงานศิลปะ
 • งาน CES: งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การจัดงานอีเวนต์ในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย เลือกธีมและรูปแบบงานที่โดดเด่น ผสมผสานรูปแบบงานออนไลน์และออฟไลน์ เน้นประสบการณ์และความมีส่วนร่วม และโปรโมทงานอีเวนต์อย่างมีประสิทธิภาพ