storytelling การเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่อง ให้เข้าใจง่ายด้วย PREP

การเล่าเรื่อง เป็นเรื่องทีมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจหรือการขายหรือการเจรจารวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน เวลาจะถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ให้คนอื่นฟัง
การตลาด คือ digital-marketing-g6d77ab7ec_1920

การตลาด คือ สิ่งสำคัญของธุรกิจ

การตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ หลาย ๆ คนบอกว่ามันเป็นส่วนที่เป็นหัวใจในการทำให้ธุรกิจอยู่หรือจากไปจากตลาดได้ การตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ
ทำธุรกิจ ในช่วงวิกฤต Covid19 crisis

6 แนวทาง ทำธุรกิจ ยังไงไม่ให้พังในช่วง วิกฤต !

หลายๆท่านคงเจอ วิกฤติไม่น้อยเลยนะครับในปี 2020 นี้ ซึ่ง […]