การตลาด คือ digital-marketing-g6d77ab7ec_1920

การตลาด เป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ หลาย ๆ คนบอกว่ามันเป็นส่วนที่เป็นหัวใจในการทำให้ธุรกิจอยู่หรือจากไปจากตลาดได้ และผมก็ไม่ได้ปฏิเสธข้อความดังกล่าว การตลาดเป็นเรื่องที่สำคัญจริง ๆ ในการทำธุรกิจ แต่คงไม่กล้าบอกว่ามันสำคัญที่สุดหรือไม่เพราะมันขึ้นอยู่กับแต่ละอุตสาหกรรมและลักษณะของธุรกิจ แต่แน่นอนมันสำคัญ

การตลาด-คืออะไร-ในยุคดิจจิทัล
การตลาดคือ อะไร-ในยุคดิจจิทัล

ความเข้าใจในเรื่องการตลาดของคนส่วนใหญ่

คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การตลาด เป็นเรื่องของการโฆษณาผ่านช่องทาง Social media Platform ต่าง ๆ หรือมุมมองที่ฝ่ายอื่น ๆ มองเข้ามาที่ฝ่าย การตลาดคือ การจัดทำโบชัวร์เท่ ๆ หรือการดูแลเว็บไซต์ แต่เรื่องที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ของการตลาดเท่านั้น แท้จริงการตลาดจะครอบคลุมหลายสิ่งหลายอย่างมากกว่านั้นมาก แทบจะทุกสิ่งทุกอย่างถูกคลุมด้วยการตลาดอีกทีหนึ่ง

นักการตลาดจึงจำเป็นที่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้รู้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เสมอ ปัจจุบันมีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการตลาด หรือถูกยึดนำมาใช้เป็นหลักการ การตลาดอย่างเช่น Marketing 4.0 ซึ่งปัจจุบันเป็น Marketing 5.0 ของอาจารย์ ฟิลลิป คอตเลอร์ แต่อย่างไรก็ดี การตลาดมีทฤษฎีที่เป็นหลักการนำมาใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าอยากเริ่มต้นเป็นนักการตลาดก็สามารถศึกษาได้จากปัจจัยเหล่านี้

วิธีคิดแบบนักการตลาด

วิธีคิดแบบนักการตลาด ซึ่งเราต้องสร้างพฤติกรรมและวิธีคิดของเราให้เข้าใกล้กับนักการตลาดมากขึ้น เปิดใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้กว้างมากที่สุด เพื่อที่ในอนาคตเราอาจจะได้ใช้สิ่งที่เราเรียนรู้นี้ เหมือนเป็นการเชื่อมโยงจุดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

เข้าใจการระบุตลาด

เข้าใจการระบุตลาดที่เราแข่งขันหรือกำลังจะเข้าไปแข่งขัน นักการตลาดมีความถนัดที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะด้านความคิดสร้างสรรค์ การสังเกตพฤติกรรมตลาด หรือการเข้าใจลูกค้า หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร ให้เริ่มจากลูกค้าเสมอว่า ลูกค้าต้องการอะไร จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมาก ๆ ที่นักการตลาดหลาย ๆ คนอาจจะหลงลืมไปหลังจากการทำการตลาดไปสักพัก ดังนั้นเราอาจจะต้องศึกษาเกี่ยวกับด้านจิตวิทยา รวมทั้งเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมไว้ด้วย ซึ่งเราจะได้ใช้มันแน่นอน

นำเสนอสิ่งที่ผู้คนต้องการ

นำเสนอสิ่งที่ผู้คนต้องการ หลังจากเราเข้าใจการระบุตลาดและพอจะเข้าใจแนวโน้มของตลาดแล้วหลังจากการศึกษา และการสังเกต ซึ่งในท้ายที่สุดมนุษย์ย่อมอยากซื้อบางสิ่งบางอย่างเสมอ เราต้องออกแบบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือคนที่อาจจะเป็นลูกค้าในอนาคต แล้วทำให้เขามีเหตุผลมากพอที่จะเลือกคุณมากกว่าคู่แข่งของคุณ

พิจารณาช่องทางในการขาย

พิจารณาช่องทางในการขาย ทุก ๆ วันนี้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายช่องทาง ในสมัยก่อนเราอาจจะเลือกช่องทางใดทางหนึ่งในการขาย แต่ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องเข้าถึงผู้บริโภคในทุกช่องทางที่ลูกค้านึกออกเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา บางครั้งลูกค้าไม่ได้เข้าไปดูที่ออนไลน์ แต่ไปดูที่ออฟไลน์แล้วกลับไปซื้อในออนไลน์ก็มี ในปัจจุบันลูกค้ามีแนวโน้มที่มีพฤติกรรมหลากหลายมากยิ่งขึ้น ต้องออกแบบเส้นทาง (Customer Journey) ให้ดีและเหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม (Customer segment)

ออกแบบส่วนผสมในการส่งเสริมการตลาด

ออกแบบส่วนผสมในการส่งเสริมการตลาด มีหลากหลายวิธีที่จะโน้มน้าวให้ลูกค้าซื้อสินค้าของคุณซึ่งลูกค้าจะอยู่ในช่วงขั้นตอนการตัดสินใจหลากหลายช่วงเราต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับลูกค้าและวิธีการให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของการตัดสินใจซื้อ

การทำการตลาดบนโลกดิจิทัล ในยุคนี้มีการเข้ามาของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด แล้วลูกค้าเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น จาก Covid-19 ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น แต่ก็มีหลายธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในช่วงCovid-19 ดังนั้นนักการตลาดก็ควรที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ อาจจะไม่ต้องถึงขั้นเขียน Coding เองเพราะสมัยนี้มีเครื่องมือมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญเราต้องรู้ภาษาว่า วิศวกรคอมพิวเตอร์ กำลังคุยเรื่องอะไร

วางแผนที่สามารถทำให้สำเร็จได้

วางแผนที่สามารถทำให้สำเร็จได้ รวมทั้งวัดผลได้ บางคนอาจจะชอบการวางแผน หลาย ๆ คนอาจจะไม่ชอบ แต่เราไม่ควรปฏิเสธการวางแผนถึงแม้เราจะไม่ได้ทำตามแผนทั้งหมด การวางแผนการตลาดเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำให้คุณมีทิศทางในการขยับแคมเปญการตลาดในด้านต่าง ๆ อย่างรู้ที่หมาย

การตลาด อยู่ในทุกช่วงของธุรกิจ

กล่าวโดยสรุป การตลาดคือ สิ่งที่อยู่ในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจ หากเราหวังซึ่งการได้มาของผลกำไร การทำการตลาดไม่ได้เป็นเพียงแค่การลงโฆษณา การดูแลเว็บไซต์หรือการเขียนคอนเท้นต์เท่านั้นมันรวมไปถึงการระบุลูกค้าหรือการกำหนดประสบการณ์ที่ลูกค้าจะมีกับเราด้วย

หากเราอยากเป็นนักการตลาดที่ดีและเก่งขึ้นเราย่อมต้องเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างสม่ำเสมอ!